ผลกระทบต่อเซลล์ที่ถูกกระทบโดยตรงจากรังสี

การชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายในมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นในรูปแบบสัตว์ขนาดเล็กแนะนำให้ใช้เป็นวิธีการบำบัดแบบเสริมสำหรับชะลอการแพร่กระจายอนุภาคไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเซลล์ที่ถูกกระทบโดยตรงจากรังสี แต่ยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเซลล์ที่อยู่นอกสนามรังสี มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดที่วินิจฉัยในผู้หญิงในสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่อัตราการรอดชีวิตของผู้หญิงสูงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้รอดชีวิตห้าปีในท้ายที่สุดจะเป็นโรคระยะแพร่กระจายห้าถึงสิบปีหลังจากการรักษา การก่อตัวของการแพร่กระจายเกี่ยวข้องกับเซลล์เนื้องอกหมุนเวียนที่หลั่งจากเนื้องอกหลักและการเข้าถึงระบบไหลเวียนเลือด DTCs เหล่านี้อาจรักษาการแพร่กระจายอย่างแข็งขันและพัฒนาไปสู่ ​​macrometastases หรืออาจหยุดนิ่งเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มทำงาน